Om oss

Barnläkarmottagningarna inom landstinget erbjuder specialistvård för barn och unga upp till 18 år.

Här möter du barnläkare och barnsjuksköterskor som ger råd, gör medicinska bedömningar och ger behandlingar. Våra medicinska sekreterare hjälper till med allt annat i vården av ditt barn.

Mer specialiserade än vårdcentralerna

Våra barnläkarmottagningar, som också kallas Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar eller BUMM, fungerar som en brygga mellan vårdcentralerna och barnsjukhusen i Stockholm. Vi kommer in när det behövs barnmedicinsk specialistkompetens som inte finns på vårdcentralen. Krävs ytterligare specialiserad vård eller utredning hänvisar vi vidare till något av barnsjukhusen, till exempel Astrid Lindgrens barnsjukhus, eller Sachsska barnsjukhuset på SÖS.

Remiss är det vanligaste sättet att få tid

Oftast kommer barnen hit på remiss efter en första bedömning av husläkare på vårdcentral eller barnavårdscentral. Även skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) hänvisar till oss. Föräldrar och ungdomar är också välkomna att höra av sig direkt hit för ett ställningstagande per telefon.

Sammanhållen vårdkedja - hjälp från annat håll när det behövs

Våra barnläkarmottagningar är landstingsdrivna verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Vi erbjuder en sammanhållen vårdkedja. Det betyder att vi samarbetar exempelvis ungdomspsykiatrin och specialister inom landstingets övriga verksamheter när barnen behöver det. Dina besök hos oss är kostnadsfria.

Fritt vårdval - du väljer vart du vill vända dig

Våra mottagningar finns i Åkersberga, Danderyd och på Lidingö. Du väljer själv vilken mottagning du vill vända dig till – oavsett var du bor.